zelforganisatie

zelforganisatie

Het middel zelforganiseren inzetten voor de gehele ambtelijke organisatie van 325 mensen. Dit is gedaan:

  1. allemaal voor de samenleving: de inwoners en ondernemers van Berkelland;
  2. om de medewerkers (professionals) in hun kracht te zetten en
  3. de rest is ondersteunend hieraan!

  • Opdrachtgever: Berkelland
  • Specialisme: organisatieontwikkeling in de rol van veranderaar/kwartiermaker