Op papier integraal, samen en lokaal. Is de samenleving, het bestuur en de ambtelijke organisatie er klaar voor? Ik ondersteun, adviseer en/of train jullie graag.

Iedereen in Nederland heeft straks te maken met de Omgevingswet. Vanuit elke invalshoek (inwoner, bedrijf, gemeente, …. ) de opgave om de bedoeling van de Wet goed in beeld te houden. De bedoeling van de Omgevingswet in mijn eigen woorden: een mooi, veilig en gezond (ruimtelijk) Nederland, waar we fijn kunnen samen-leven!

Mijn aanpak is er dan ook vooral opgericht om de leefwereld er klaar voor te maken, want de mensen gaan het straks met elkaar vormgeven. De hulpmiddelen in de vorm van visie’s, (omgevings)plannen, werkprotocollen e.d. zijn en blijven hulpmiddelen. Maar voor je het weet zijn het doelen geworden en is de leefwereld een abstract geheel van alleen woorden en platte plaatjes geworden.

Ik ga bijvoorbeeld graag de uitdaging aan met gemeenten om de Omgevingsvisie niet meer te laten zijn dan een gedragen Bedoeling met een aantal leidende principes. Een document van maximaal een half A4-tje tekst waar iedereen (politiek, ambtenaren, inwoners en bedrijven) een duidelijk vertrekpunt heeft voor het verdere maat-/mensenwerk!

Een gedragen Bedoeling met leidende principes zegt meer dan 1000 woorden!

gewoon©olav

ik breng ook beweging in:
PNG-afbeelding 6

organisatieontwikkeling

PNG-afbeelding 7

dienstverlening

PNG-afbeelding 10

duurzaamheid

PNG-afbeelding 5

procesverbetering

PNG-afbeelding 11

participatie

Wil jij de uitdaging met mij aangaan? Ik ontmoet en spreek je graag!

Olav Krouwel
creatieve pionier | leider | kwartiermaker
info@gewoonolav.nl | 06-24257152